Monday, May 20, 2013

“Захвърлеността на екзистенцията”, доклад на Георги Ангелов, 23 май 2013 г.

На 23-ти май 2013 г. ще се състои четвъртата сбирка на семинара “Производство и продуктивност” за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 23.05.2013 г. (четвъртък):

“Захвърлеността на екзистенцията

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 23-ти май 2013 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

No comments:

Post a Comment