Monday, January 9, 2012

Доклад на Георги Ангелов, 17 май 2012 г.


На 17-ти май 2012 г. ще се състои петата сбирка на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 17.05.2012 г. (четвъртък):

"Овременяване на екзистенциалната ситуация (Хайдегер, Битие и време)"

Доклад на: д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 17-ти май 2012 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.