Friday, May 10, 2013

"Времето на другия", доклад на Георги Ангелов, 13 май 2013 г.


На 13-ти май 2013 г. ще се състои третата сбирка на семинара "Производство и продуктивност" за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 13.05.2013 г. (понеделник):

Времето на другия

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 13-ти май 2013 г. (понеделник), 16 часа

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

No comments:

Post a Comment