Monday, June 4, 2012

Доклад на Георги Ангелов, 7 юни 2012 г.

На 7-ми юни 2012 г. ще се състои шестата сбирка на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 7.06.2012 г. (четвъртък):

“Период, предусещане, събитие, съдба (Хайдегер, Откъм събитието)”

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 7-ми юни 2012 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Monday, January 9, 2012

Доклад на Георги Ангелов, 17 май 2012 г.


На 17-ти май 2012 г. ще се състои петата сбирка на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 17.05.2012 г. (четвъртък):

"Овременяване на екзистенциалната ситуация (Хайдегер, Битие и време)"

Доклад на: д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 17-ти май 2012 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.