Monday, March 21, 2011

Анотация на доклада на доц. Петров, 24 март 2011 г.


Доклад на Веселин Петров, 24 март 2011 г.


На 24-ти март 2011 г. ще се състои седмата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2010 / 2011 г.

Тема на доклада за 24.03.2011 г. (четвъртък):

"За философията и философите (Заслужава ли философията да живее?)"

Доклад на: доц. Веселин Петров (Институт за изследване на обществата и знанието - БАН)

Дата и час: 24-ти март 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Анотация на отворената дискусия, 10 март 2011 г.
Отворена дискусия, 10 март 2011 г.


На 10-ти март 2011 г. ще се състои шестата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2010 / 2011 г. Сесията ще протече под формата на отворена дискусия.

Тема на дискусията за 10.03.2011 г. (четвъртък):

"Митът за Просвещението"

Отворена дискусия

Участници:

д-р Десислава Дамянова (СУ “Св. Климент Охридски”)
д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 10-ти март 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Анотация на доклада на гл. ас. Бакалова
Доклад на Марина Бакалова, 24 февруари 2011 г.


На 24-ти февруари 2011 г. ще се състои петата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2010 / 2011 г.

Тема на доклада за 24.02.2011 г. (четвъртък):

"Късметлийско знание"

Доклад на: гл. ас. Марина Бакалова (Институт за изследване на обществата и знанието - БАН)

Дата и час: 24-ти февруари 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Отворена дискусия, 10 февруари 2011 г.

На 10-ти февруари 2011 г. ще се проведе четвъртата сесия на семинара “Производство и продуктивност” за 2010 / 2011 г. Сесията ще представи втората част на отворената дискусия “Продуктивно въображение срещу интерпретативно възпроизводство”.

Тема на дискусията за 10.02.2011 г. (четвъртък):

“Продуктивно въображение срещу интерпретативно възпроизводство. Преспективи и предизвикателства пред познанието. Част ІІ”

Отворена дискусия

Участници:

гл.ас. Ивайло Димитров (Институт за изследване на обществата и знанието)

д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 10-ти февруари 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.