Friday, April 29, 2011

Отворена дискусия, 28 април 2011 г.


На 28-ми април 2011 г. ще се състои деветата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2010 / 2011 г. Сесията ще протече под формата на отворена дискусия.

Тема на дискусията за 28.04.2011 г. (четвъртък):

"Какво значи време?"

Отворена дискусия

Участници:

доц. д.ф.н. Мария Димитрова (СУ "Св. Климент Охридски")

д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 28-ми април 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Tuesday, April 5, 2011

Отворена дискусия, 7 април 2011 г.


На 7-ми април 2011 г. ще се състои осмата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2010 / 2011 г. Сесията ще протече под формата на отворена дискусия.

Тема на дискусията за 7.04.2011 г. (четвъртък):

"Формиране и темпорална структура на основни понятия в онтологията на Античността"

Отворена дискусия

Участници:

гл. ас. Николай Турлаков (Институт за изследване на обществата и знанието - БАН)

д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 7-ми април 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.