Monday, July 1, 2013

“Ситуацията на екзистенцията”, доклад на Георги Ангелов, 4 юли 2013 г.

На 4-ти юли 2013 г. ще се състои седмата сбирка на семинара “Производство и продуктивност” за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 4.07.2013 г. (четвъртък):

“Ситуацията на екзистенцията

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата: 4-ти юли 2013 г. (четвъртък)

Час: 16 ч.

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

The Existential Situation