Saturday, December 31, 2011

Весели празници и Щастлива Нова година!


Драги съмишленици, приятели, колеги,

пожелаваме ви от сърце много настроение за празниците и здрава, щастлива и изпълнена с успехи 2012 година!

Monday, December 19, 2011

Доклад на Георги Ангелов, 20 декември 2011 г.

На 20-ти декември 2011 г. ще се състои третата сесия на семинара "Гласът на гражданското общество" за 2011 / 2012 г. Сесията ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 20.12.2011 г. (вторник):

"Съвременното общество и правовата държава"

Доклад на: д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 20-ти декември 2011 г. (вторник), 18 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Tuesday, December 13, 2011

Доклад на Георги Ангелов, 15 декември 2011 г.

На 15-ти декември 2011 г. ще се състои четвъртата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г. Сесията ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 15.12.2011 г. (четвъртък):

"Поток на времесъзнанието, изпълване и очакване (Едмунд Хусерл)"

Доклад на: д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 15-ти декември 2011 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Tuesday, November 29, 2011


Сборник

Бездната Хайдегер


СЪДЪРЖАНИЕ


Фридрих-Вилхелм фон Херман

Обръщение


Предговор


1. Владимир Градев

Ключът от бездната

2. Ивайло Димитров

Изгубени в превода: подстъпи към критиката на производствените метафизики

3. Любомир Милчев

Хайдегеровата “Вещ” в безискусието на разпятно четверене и катехон

4. Майя Георгиева

От наличното към без-сновното (към проблема за основанията у Хайдегер)

5. Стефан Димитров

Битие, разбиране, събитие

6. Красимир Делчев

Хайдегер за предизвиканата събитийна “огледална игра” на сили пускаща про-из-веждащата и нищ-ващата мощ на битието разпоредена в “заедно-става” – съ-заряда на енергии и сили като същност на съвременната техника, случваща като “запас” и “състав” поръчан на разположение също човека с неговите наука и умения

7. Дарин Тенев

Отваряне на пред-структурата: негативност, време, възможност

8. Ясен Андреев

Към концепцията за обгледното боравене в “за-да” – контексти в Битие и време

9. Владимир Стойчев

“Тялото” на Dasein

10. Андрей Лешков

Появата на изкуството и естеството на мисълта

11. Ангел Ангелов

Спорът за стихотворението “Auf eine Lampe” от Едуард Мьорике: ценности и идеологии

12. Валентин Канавров

За особената битийна метафизика на Мартин Хайдегер

13. Кристиян Енчев

При какви условия е възможно виртуализиране на “битийната метафизика” на Хайдегер?

14. Николай Турлаков

Хайдегеровата загадка за игнорирането на нищото като същност на нихилизма

15. Силвия Кръстева

Херменевтичният кръг като традуктивна процедура

16. Иван Колев

Шелер и Хайдегер срещу забравата на чувствата

17. Dimitri Ginev

Der Kampf um die Universalisierung der Hermeneutik: Heideggers unterbrochener Dialog mit Georg Misch

18. Нина Димитрова

Около Хайдегер: Ранер, Бултман, Тилих: философия и теология

19. Димитър Денков

Витгенщайн и Хайдегер: хипертетичната функция на философията и етическото

20. Десислава Дамянова

А-каузалното мислене на Джуандзъ (в контекста на бележки върху творчеството на късния Хайдегер)

21. Ангел Стефанов

Нужен ли е Хайдегер на преводача на Светото Писание на български?

Представяне на сборника "Бездната Хайдегер", 1 декември 2011 г.

На 1-ви декември 2011 г. ще се състои третата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г. Сесията ще бъде посветена на представянето на:

Сборника Бездната Хайдегер,

Съставители: Валентин Канавров, Асен Димитров, Георги Донев и Георги Ангелов, Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2011.

Дата и час: 01-ви декември 2011 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Wednesday, November 23, 2011

Доклад на Георги Ангелов, 24 ноември 2011 г.

На 24-ти ноември 2011 г. ще се състои втората сесия на семинара "Гласът на гражданското общество" за 2011 / 2012 г. Сесията ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.


Тема на доклада за 24.11.2011 г. (четвъртък):


"Класическата демокрация - гръцкият полис, Александър, Римската република"


Доклад на: д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 24-ти ноември 2011 г. (четвъртък), 18 часа


Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Wednesday, October 26, 2011

Доклад на Георги Ангелов, 17 ноември 2011 г.

На 17-ти ноември 2011 г. ще се състои втората сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г. Сесията ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 17.11.2011 г. (четвъртък):

"Откриването на съществуването като дело на Истината (Хегел)"

Доклад на: д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 17-ти ноември 2011 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Wednesday, October 19, 2011

Доклад на Георги Ангелов, 20 октомври 2011 г.

На 20-ти октомври 2011 г. ще се състои първата сесия на семинара "Гласът на гражданското общество" за 2011 / 2012 г. Сесията ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.


Тема на доклада за 20.10.2011 г. (четвъртък):


"Конституцията на гражданското общество. Logos, воля, практически разум"


Доклад на: д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 20-ти октомври 2011 г. (четвъртък), 18 часа


Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Анотации на докладите на проф. Ангел Стефанов и д-р Георги Ангелов, 13 октомври 2011 г.

Отворена дискусия с участието на Ангел Стефанов и Георги Ангелов, 13 октомври 2011 г.

На 13-ти октомври 2011 г. ще се състои първата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г. Сесията ще протече под формата на отворена дискусия.


Тема на дискусията за 13.10.2011 г. (четвъртък):


"Способността за съждение и частните закони на природата (Кант)"


Отворена дискусия


Участници:


проф. Ангел Стефанов (Институт за изследване на обществта и знанието, БАН)


д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)


Дата и час: 13-ти октомври 2011 г. (четвъртък), 18 часа


Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Анотация на семинара "Гласът на гражданското общество" за 2011 / 2012 г.

Семинар

Гласът на гражданското общество

2011 / 2012

Анотация

Семинарът цели да постави на обсъждане важни, ключови въпроси за обществото и неговите граждани.

Двадесет години след началото на прехода към демократично управление на обществото, все още не са положени основите за изграждане на неговите граждански структури. Преходът създаде редица негативни феномени – загуба на огромен обществен и държавен ресурс, съсредоточаване на собствеността в ръцете на малък брой граждани и обедняване на огромна част от населението, създаване на неформални силови структури в общността, девалвиране на обществените ценности и критерии. В тези двадесет години липсваха механизмите за въздействие от страна на гражданите върху обществените процеси. Единственото средство беше наказателният изборен вот, но този инструмент има функцията по-скоро на коректив, а не на механизъм за развитие на обществото.

Стремежът на всяка политика, самоволно насочена към управлението, е да изолира гражданите от възможностите за решаване на собствените им проблеми. По този начин властта ограничава ресурса на обществото и отстранява възможността за контрол и въздействие от страна на външни спрямо самата нея фактори. Този стремеж на властта има формата на натиск, но не по-малко и на оформяне на желание у гражданите да се отчуждят от общностния живот. Това става чраз вменяване на несигурност и страх, чрез установяване на неясни правила, чрез създаване на убеждение, че нищо не зависи от волята на индивидите, чрез унищожаване на перспективите за развитие.

Наред с това днес ние сме свидетели на натрапващото се съмнение в собствената ни идентичност като нация, като българи. На преден план в публичността излязоха пробивни хора със съмнителни способности, с ниско гражданско съзнание и без морални ценности, които създадоха непривлекателния и отблъскващ образ на съвременния българин – в очите на младите хора и на чужденците. Зад тези фигури, извън светлината на публичното и медийното внимание, остава огромно множество от хора – с добро образование и професионални качества, със стабилни критерии и ценности. Тези хора, производители на публичните блага и ресурси, са гражданите на България.

Ето защо днес е от решаващо значение отделянето на политическите от гражданските действия и въпроси. Гражданите могат да се отчуждят от политическите теми, но обществените въпроси остават като винаги открита собствена възможност и ангажимент. Днес нашето гражданско поле е неоформено, открито за строеж. Структурите на гражданското общество в България все още не съществуват, но това е едновременно предизвикателство и призвание – към нас, съвременните граждани, да ги изградим. Публичното ние, публичната свобода – това са тъкмо нашите общностни въпроси и проекти. Тези въпроси са винаги актуални във формата точно ние, точно днес, точно сега. Днес повече от всякога е важно да осъзнаем и подхванем собствените си възможности – да изградим онова публично битие, в което бихме желали да пребиваваме, да подхванем проектите, за които мечтаем.

Гражданското общество е такова публично пространство, в което гражданите са решени да реализират и отстояват своята общностна истина и своите общностни възможности.

Целта на този семинар е да даде своя принос – според възможностите си, в процеса на изграждане на структурите на гражданското общество.

Участниците в семинара, както и неговата аудитория, са представители на различни публични сфери – обществени фигури, интелектуаци, университетски преподаватели, представители на бизнеса, хора с ясна гражданска позиция.

Програма на семинара "Гласът на гражданското общество" за 2011 / 2012 г.

Семинар

Гласът на гражданското общество

2011 / 2012

Програма

1. Конституцията на гражданското общество. Logos, воля, практически разум.

20 октомври

2. Класическата демокрация - гръцкият полис, Александър, Римската република

24 ноември

3. Съвременното общество и правовата държава

6 декември (вторник)

4. Справедливостта като принцип на формиране на обществото

20 декември (вторник)

5. Добродетелта като принцип на формиране на обществото, Аристотел

19 януари

6. Християнската държава – средновековната папска концепция, средновековната светска концепция на запад, модерност и съвременност

2 февруари

7. Polis, res publica и политика

16 февруари

8. История, памет, политика, интерпретации

1 март

9. Теология и политика

15 март

10. Ислямът и гражданските обществасблъсък илисъжителство

29 март

11. Ислям и демокрация, арабските революции

10 април (вторник)

Великден - 15 април

12. Моделът на далекоизточните обществаЯпония, Китай

26 април

13. Училищното образование след 20 години на преход

17 май

14. Академия и университетбългарските перспективи

31 май

15. АЕЦдискусията за националната енергийна перспективаи приоритети

14 юни

(16. Медии, апокалиптичен тон, общество)

Анотация на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г.

Семинар

Производство и продуктивност

2011 / 2012

Съвременни интерпретации на фундаментални категории и конструкции на философското мислене

Анотация

През настоящата, четвърта година на семинара, ще бъдат поставени за обсъждане ключови философски и научни понятия, в светлината на опита на осъвременяващата ги интерпретация. Това означава опит за нов прочит на значими и емблематични текстове и автори за философията и науката.

Съществени примери за подхващане и оживяване на ръководни мотиви от мисленето на класически и иновативни автори виждаме в интерпретациите на Дерида върху кантовата способност за съждение, на Хайдегер върху Аристотел, на Гадамер върху Хегел, на Рикьор – върху Хусерл и Фройд. Тези оригинални интерпретации, в които определени решения се пречупват през призмата на една различна философска позиция, носят висок евристичен заряд и способстват за нарастването на научната продуктивност.

Така, откъм подобен ъгъл на изследване, през настоящата година семинарът ще се стреми да очертае и анализира оригиналния и същностен смисъл на основни философски понятия – такива като истина, битие, съществуване, пораждане, време, език, история, представа, образ, разбиране, знак.

В подобно интерпретативно поставяне на обсъждане на основни категории и конструкции на философското мислене отеква Хадегеровата теза, че повторното обмисляне е едновременно с това и начално проучване, опитващо предусещане (Zuspiel) откъм едно ново мислене – мисленето, което още го няма, но настъпва и предстои.

Програма на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г.

Семинар

Производство и продуктивност

2011 / 2012

Тема на семинара:

Съвременни интерпретации на фундаментални категории и конструкции на философското мислене

Програма

1. Способността за съждение и частните закони на природата / Кант

Дата: 13 октомври

2. Откриването на съществуването като дело на Истината / Хегел

Дата: 27 октомври

3. Поток на времесъзнанието, очакване, изпълване / Хусерл,LU, VIZ, Id

Дата: 1 декември

4. Интерсубективност / Хусерл, CM

Дата: 15 декември

5. Овременяване на екзистенциалната ситуация / Хайдегер,SZ

Дата: 12 януари

6. Период, предусещане, събитие, съдба / Хайдегер, VE

Дата: 26 януари

7. Забравеното очевидно и границите на света / Витгенщайн,TLP

Дата: 9 февруари

8. Начупената плоскост на езиковите практики / Витгенщайн, PI

Дата: 23 февруари

9. Желание, репресия, тайна / Фройд и постпсихоанализа

Дата: 8 март

10. Воля за знание, историческо априори, паноптизъм и разреждане на дискурса / Фуко

Дата: 22 март

11. Писменост, различие, следа / Дерида

Дата: 5 април

Великден - 15 април

12. Истинност, признание, публична нормативност / Хабермас

Дата: 19 април

13. Образ и симулация, интерес и символен капитал / Бодрийар, Бурдийо

Дата: 10 май

14. Същност и енергии, способност, действеност, преосъществяване, време / Аристотел, Максим, Йоан

Дата: 22 май (вторник)

15. Негативна теология, отвъд езика, освен името / Марийон

Дата: 7 юни

Monday, June 13, 2011

Съвместна сбирка на семинара "Производство и продуктивност" и Феноменологичното ателие, 16 юни 2011 г.

На 16-ти юни 2011 г. ще се състои съвместната сесия на семинара "Производство и продуктивност" и на Феноменологичното ателие.


На сбирката ще бъдат прожектирани и обсъждани записи от лекции на Хайдегер и коментари на други видни философи върху негови произведения. Видео материалите са на следните теми:


1) Преди "Битие и време"

2) Между "Битие и време" и Давоския семинар

3) Давос - 1933 г.

4) Задачата на мисленето, Маркс, религията

5) Влияния на философията на Хайдегер

6) Науката и техниката

7) Повратът


Превод от немски език - доц. Димитър Зашев (СУ "Св. Климент Охридски").


Дата: 16-ти юни 2011 г. (четвъртък)


Час: 17.15


Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Friday, May 27, 2011

Отложена сбирка на семинара

Уважаеми колеги,

за съжаление, по независещи от нас причини, последната сбирка на семинара на 26-ти май 2011 г. не се състоя.
Искрено се извинявам на колегите за причиненото неудобство и за невъзможността за предварително уведомяване относно налагащата се промяна.

Сбирката е отложена за:

2-ри юни (четвъртък) 2011 г.
от 18.30 часа
в Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Поздрави до всички,
Георги Ангелов

Monday, May 23, 2011

Доклад на Георги Ангелов, 26 май 2011 г.

На 26-ти май 2011 г. ще се състои единадесетата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2010 / 2011 г.

Тема на доклада за 12.05.2011 г. (четвъртък):

Жест, жестикулация, знак

Доклад на: д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 26-ти май 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Monday, May 9, 2011

Анотация на доклада на доц. Стойчев, 12 май 2011 г.

Посочените в анотацията текстове на Дерида са достъпни на следните интернет страници:

- Ръката на Хайдегер (Geschlecht II) / La main de Heidegger (Geschlecht II)

http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/la_main_de_heidegger.htm

- Полета на философията / Marges de la philosophie

http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/marges.pdf

- За духа. Хайдегер и запитването / De l’esprit. Heidegger et la question

http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/esprit.htm

Доклад на Владимир Стойчев, 12 май 2011 г.

На 12-ти май 2011 г. ще се състои десетата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2010 / 2011 г.

Тема на доклада за 12.05.2011 г. (четвъртък):

Писменото слово: автограф или алограф. Размишления върху “ръката на Хайдегер”

Доклад на: доц. Владимир Стойчев (Институт за изследване на обществата и знанието - БАН)

Дата и час: 12-ти май 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Friday, April 29, 2011

Отворена дискусия, 28 април 2011 г.


На 28-ми април 2011 г. ще се състои деветата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2010 / 2011 г. Сесията ще протече под формата на отворена дискусия.

Тема на дискусията за 28.04.2011 г. (четвъртък):

"Какво значи време?"

Отворена дискусия

Участници:

доц. д.ф.н. Мария Димитрова (СУ "Св. Климент Охридски")

д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 28-ми април 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Tuesday, April 5, 2011

Отворена дискусия, 7 април 2011 г.


На 7-ми април 2011 г. ще се състои осмата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2010 / 2011 г. Сесията ще протече под формата на отворена дискусия.

Тема на дискусията за 7.04.2011 г. (четвъртък):

"Формиране и темпорална структура на основни понятия в онтологията на Античността"

Отворена дискусия

Участници:

гл. ас. Николай Турлаков (Институт за изследване на обществата и знанието - БАН)

д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 7-ми април 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Monday, March 21, 2011

Анотация на доклада на доц. Петров, 24 март 2011 г.


Доклад на Веселин Петров, 24 март 2011 г.


На 24-ти март 2011 г. ще се състои седмата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2010 / 2011 г.

Тема на доклада за 24.03.2011 г. (четвъртък):

"За философията и философите (Заслужава ли философията да живее?)"

Доклад на: доц. Веселин Петров (Институт за изследване на обществата и знанието - БАН)

Дата и час: 24-ти март 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Анотация на отворената дискусия, 10 март 2011 г.
Отворена дискусия, 10 март 2011 г.


На 10-ти март 2011 г. ще се състои шестата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2010 / 2011 г. Сесията ще протече под формата на отворена дискусия.

Тема на дискусията за 10.03.2011 г. (четвъртък):

"Митът за Просвещението"

Отворена дискусия

Участници:

д-р Десислава Дамянова (СУ “Св. Климент Охридски”)
д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 10-ти март 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Анотация на доклада на гл. ас. Бакалова
Доклад на Марина Бакалова, 24 февруари 2011 г.


На 24-ти февруари 2011 г. ще се състои петата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2010 / 2011 г.

Тема на доклада за 24.02.2011 г. (четвъртък):

"Късметлийско знание"

Доклад на: гл. ас. Марина Бакалова (Институт за изследване на обществата и знанието - БАН)

Дата и час: 24-ти февруари 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Отворена дискусия, 10 февруари 2011 г.

На 10-ти февруари 2011 г. ще се проведе четвъртата сесия на семинара “Производство и продуктивност” за 2010 / 2011 г. Сесията ще представи втората част на отворената дискусия “Продуктивно въображение срещу интерпретативно възпроизводство”.

Тема на дискусията за 10.02.2011 г. (четвъртък):

“Продуктивно въображение срещу интерпретативно възпроизводство. Преспективи и предизвикателства пред познанието. Част ІІ”

Отворена дискусия

Участници:

гл.ас. Ивайло Димитров (Институт за изследване на обществата и знанието)

д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 10-ти февруари 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Tuesday, January 25, 2011

Отворена дискусия, 27 януари 2011 г.

На 27-ми януари 2011 г. ще се проведе третата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2010 / 2011 г. Сесията ще протече под формата на отворена дискусия.

Тема на дискусията за 27.01.2011 г. (четвъртък):

"Продуктивно въображение срещу интерпретативно възпроизводство. Преспективи и предизвикателства пред познанието"

Отворена дискусия

Участници:

гл.ас. Ивайло Димитров (Институт за изследване на обществата и знанието)

д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 27-ри януари 2011 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Sunday, January 2, 2011

Честита Нова 2011 година!


Уважаеми съмишленици, колеги и приятели,

Пожелаваме ви щастлива, ползотворна и успешна Нова 2011 година, изпълнена с позитивни емоции, енергия, вдъхновение, оптимизъм!