Friday, April 5, 2013

"Очакване, време, припомняне", доклад на Георги Ангелов, 11 април 2013 г.


На 11-ти април 2013 г. ще се състои втората сбирка на семинара "Производство и продуктивност" за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 11.04.2013 г. (четвъртък):

"Очакване, време,  припомняне"

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 11-ти април 2013 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

"Expectation, Time, Memory"

"Време и екзистенция", доклад на Георги Ангелов, 1 април 2013 г.

На 1-ви април 2013 г. ще се състои първата сбирка на семинара "Производство и продуктивност" за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 1.04.2013 г. (понеделник):

"Време и екзистенция"

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 1-ви април 2013 г. (понеделник), 14 часа

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

"Time and Existence"

Програма на семинара "Производство и продуктивност" за 2012 - 2013 г.

Program

Теоретичните предпоставки на семинара "Производство и продуктивност" за 2012 - 2013 г.

Main Thesis

Анотация на семинара "Производство и продуктивност" за 2012 - 2013 г.