Tuesday, June 18, 2013

“Тайната на екзистенцията”, доклад на Георги Ангелов, 20 юни 2013 г.

На 20-ти юни 2013 г. ще се състои шестата сбирка на семинара “Производство и продуктивност” за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 20.06.2013 г. (четвъртък):

“Тайната на екзистенцията

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата: 20-ти юни 2013 г. (четвъртък)

Час: 16 ч. (вместо досегашния начален час 18 ч.)

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

The Secret of Existence

Monday, June 3, 2013

“Проектът на екзистенцията”, доклад на Георги Ангелов, 6 юни 2013 г.

На 6-ти юни 2013 г. ще се състои петата сбирка на семинара “Производство и продуктивност” за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 6.06.2013 г. (четвъртък):

“Проектът на екзистенцията

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 6-ти юни 2013 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Project of the Existence