Monday, June 13, 2011

Съвместна сбирка на семинара "Производство и продуктивност" и Феноменологичното ателие, 16 юни 2011 г.

На 16-ти юни 2011 г. ще се състои съвместната сесия на семинара "Производство и продуктивност" и на Феноменологичното ателие.


На сбирката ще бъдат прожектирани и обсъждани записи от лекции на Хайдегер и коментари на други видни философи върху негови произведения. Видео материалите са на следните теми:


1) Преди "Битие и време"

2) Между "Битие и време" и Давоския семинар

3) Давос - 1933 г.

4) Задачата на мисленето, Маркс, религията

5) Влияния на философията на Хайдегер

6) Науката и техниката

7) Повратът


Превод от немски език - доц. Димитър Зашев (СУ "Св. Климент Охридски").


Дата: 16-ти юни 2011 г. (четвъртък)


Час: 17.15


Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.