Tuesday, November 29, 2011


Сборник

Бездната Хайдегер


СЪДЪРЖАНИЕ


Фридрих-Вилхелм фон Херман

Обръщение


Предговор


1. Владимир Градев

Ключът от бездната

2. Ивайло Димитров

Изгубени в превода: подстъпи към критиката на производствените метафизики

3. Любомир Милчев

Хайдегеровата “Вещ” в безискусието на разпятно четверене и катехон

4. Майя Георгиева

От наличното към без-сновното (към проблема за основанията у Хайдегер)

5. Стефан Димитров

Битие, разбиране, събитие

6. Красимир Делчев

Хайдегер за предизвиканата събитийна “огледална игра” на сили пускаща про-из-веждащата и нищ-ващата мощ на битието разпоредена в “заедно-става” – съ-заряда на енергии и сили като същност на съвременната техника, случваща като “запас” и “състав” поръчан на разположение също човека с неговите наука и умения

7. Дарин Тенев

Отваряне на пред-структурата: негативност, време, възможност

8. Ясен Андреев

Към концепцията за обгледното боравене в “за-да” – контексти в Битие и време

9. Владимир Стойчев

“Тялото” на Dasein

10. Андрей Лешков

Появата на изкуството и естеството на мисълта

11. Ангел Ангелов

Спорът за стихотворението “Auf eine Lampe” от Едуард Мьорике: ценности и идеологии

12. Валентин Канавров

За особената битийна метафизика на Мартин Хайдегер

13. Кристиян Енчев

При какви условия е възможно виртуализиране на “битийната метафизика” на Хайдегер?

14. Николай Турлаков

Хайдегеровата загадка за игнорирането на нищото като същност на нихилизма

15. Силвия Кръстева

Херменевтичният кръг като традуктивна процедура

16. Иван Колев

Шелер и Хайдегер срещу забравата на чувствата

17. Dimitri Ginev

Der Kampf um die Universalisierung der Hermeneutik: Heideggers unterbrochener Dialog mit Georg Misch

18. Нина Димитрова

Около Хайдегер: Ранер, Бултман, Тилих: философия и теология

19. Димитър Денков

Витгенщайн и Хайдегер: хипертетичната функция на философията и етическото

20. Десислава Дамянова

А-каузалното мислене на Джуандзъ (в контекста на бележки върху творчеството на късния Хайдегер)

21. Ангел Стефанов

Нужен ли е Хайдегер на преводача на Светото Писание на български?

Представяне на сборника "Бездната Хайдегер", 1 декември 2011 г.

На 1-ви декември 2011 г. ще се състои третата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г. Сесията ще бъде посветена на представянето на:

Сборника Бездната Хайдегер,

Съставители: Валентин Канавров, Асен Димитров, Георги Донев и Георги Ангелов, Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2011.

Дата и час: 01-ви декември 2011 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Wednesday, November 23, 2011

Доклад на Георги Ангелов, 24 ноември 2011 г.

На 24-ти ноември 2011 г. ще се състои втората сесия на семинара "Гласът на гражданското общество" за 2011 / 2012 г. Сесията ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.


Тема на доклада за 24.11.2011 г. (четвъртък):


"Класическата демокрация - гръцкият полис, Александър, Римската република"


Доклад на: д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 24-ти ноември 2011 г. (четвъртък), 18 часа


Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.