Monday, May 18, 2009

Семинар на Андрей Лешков, 28 Май 2009 г.


На 28-ми Май (четвъртък) от 18.30 ч. в

Заседателната зала на Института за философски изследвания ще се проведе семинар на тема:

Телеология и/ или метафизика? ...

Докладчик: Андрей Лешков (Ст. експерт, Отдел Проучвания и анализи, Народно събрание)

Коментар: Доц. Димитър Зашев (СУ "Св. Климент Охридски")