Saturday, December 31, 2011

Весели празници и Щастлива Нова година!


Драги съмишленици, приятели, колеги,

пожелаваме ви от сърце много настроение за празниците и здрава, щастлива и изпълнена с успехи 2012 година!

Monday, December 19, 2011

Доклад на Георги Ангелов, 20 декември 2011 г.

На 20-ти декември 2011 г. ще се състои третата сесия на семинара "Гласът на гражданското общество" за 2011 / 2012 г. Сесията ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 20.12.2011 г. (вторник):

"Съвременното общество и правовата държава"

Доклад на: д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 20-ти декември 2011 г. (вторник), 18 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Tuesday, December 13, 2011

Доклад на Георги Ангелов, 15 декември 2011 г.

На 15-ти декември 2011 г. ще се състои четвъртата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г. Сесията ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 15.12.2011 г. (четвъртък):

"Поток на времесъзнанието, изпълване и очакване (Едмунд Хусерл)"

Доклад на: д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 15-ти декември 2011 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.