Monday, July 1, 2013

“Ситуацията на екзистенцията”, доклад на Георги Ангелов, 4 юли 2013 г.

На 4-ти юли 2013 г. ще се състои седмата сбирка на семинара “Производство и продуктивност” за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 4.07.2013 г. (четвъртък):

“Ситуацията на екзистенцията

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата: 4-ти юли 2013 г. (четвъртък)

Час: 16 ч.

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

The Existential Situation

Tuesday, June 18, 2013

“Тайната на екзистенцията”, доклад на Георги Ангелов, 20 юни 2013 г.

На 20-ти юни 2013 г. ще се състои шестата сбирка на семинара “Производство и продуктивност” за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 20.06.2013 г. (четвъртък):

“Тайната на екзистенцията

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата: 20-ти юни 2013 г. (четвъртък)

Час: 16 ч. (вместо досегашния начален час 18 ч.)

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

The Secret of Existence

Monday, June 3, 2013

“Проектът на екзистенцията”, доклад на Георги Ангелов, 6 юни 2013 г.

На 6-ти юни 2013 г. ще се състои петата сбирка на семинара “Производство и продуктивност” за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 6.06.2013 г. (четвъртък):

“Проектът на екзистенцията

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 6-ти юни 2013 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Project of the Existence


Monday, May 20, 2013

“Захвърлеността на екзистенцията”, доклад на Георги Ангелов, 23 май 2013 г.

На 23-ти май 2013 г. ще се състои четвъртата сбирка на семинара “Производство и продуктивност” за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 23.05.2013 г. (четвъртък):

“Захвърлеността на екзистенцията

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 23-ти май 2013 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Trowness of the Existence

Friday, May 10, 2013

"Времето на другия", доклад на Георги Ангелов, 13 май 2013 г.


На 13-ти май 2013 г. ще се състои третата сбирка на семинара "Производство и продуктивност" за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 13.05.2013 г. (понеделник):

Времето на другия

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 13-ти май 2013 г. (понеделник), 16 часа

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

The Time of the Other